Forskning och innovation

Orapi Group sysselsätter i sina laboratorier ett team av experter bestående utav kemister, produktutvecklare, kemikalielagstiftningsexperter vars uppgift är att ständigt förbättra och utveckla vår forskning. Dessutom arbetar vi tillsammans med universitetsforskare för att utveckla högpresterande produkter vars effektivitet utvärderas av oberoende experter.

 

Våra kvalitetskontroller bekräftar rutinmässigt produkternas stabilitet, säkerhet och effektivitet. En kompletterande metod ger fullständig kontroll över produkterna vid produktion och förpackning. Våra produktionsanläggningar är engagerade i en process för kontinuerlig förbättring av sin miljöprestanda vilket möjliggör en större säkerhet för användaren, personal och miljö.

 

Orapis försäljning-, marknadsföring- och R&D avdelningar arbetar tillsammans i ständig kontakt, så att produkterna alltid kan möta våra kunders höga förväntningar.

 

ORAPI NORDIC AB

Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 Uppsala SVERIGE

Tel. +46 (0)18 50 60 10   |   Fax +46 (0)18 50 09 10

info[at]orapi.se   |   www.orapi.se   |   VAT Nr. SE 516403-253301

Copyright 2020 Orapi Nordic Oy Ab - All rights reserved