Miljöengagemang

Orapi Nordic Oy Ab är en division inom internationella Orapi Group koncernen, som uppfyller alla miljökrav enligt ISO 14001. Orapi erbjuder högteknologiska produkter för underhåll och produktion med hänsyn till deras möjliga miljöeffekter.

 

Företaget och dess medarbetare förbinder sig att minimera verksamhetens miljöpåverkan i samarbete med myndigheterna och övriga miljöaktörer. En av våra viktigaste värderingar är hållbar utveckling då vi tror att endast genom att respektera miljön kan vi säkra framtiden.

 

Vi utvecklar kontinuerligt miljöanpassade produkter som bidrar till att värna om miljön samtidigt som vi tar i beaktande användarnas säkerhet och hälsa.

 

Vårt engagemang ligger i att uppfylla de krav och lagar som finns gällande miljöskydd.

 

ORAPI NORDIC AB

Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 Uppsala SVERIGE

Tel. +46 (0)18 50 60 10   |   Fax +46 (0)18 50 09 10

info[at]orapi.se   |   www.orapi.se   |   VAT Nr. SE 516403-253301

Copyright 2020 Orapi Nordic Oy Ab - All rights reserved