Miljøengasjement

Orapi Norge NUF er en divisjon i det internasjonale Orapi Group konsernet, som oppfyller alle miljøkrav i henhold til ISO 14001. Orapi tilbyr høyteknologiske produkter for vedlikehold og produksjon basert på hensynet til mulige miljøpåvirkninger.

 

Selskapets sine ansatte forplikter seg til å minimere virksomhetens miljøpåvirking i samarbeid med myndighetene og øvrige miljøaktører. En av våre viktigste verdier er bærekraftig utvikling, da vi mener at å respektere miljøet er eneste måte å sikre vår framtid på.

 

Vi utvikler kontinuerlig miljøanpassede produkter som bidrar til å verne om miljøet, samtidig tar vi brukerens sikkerhet og helse i betraktning.

 

Vårt engasjement ligger i å oppfylle de krav og lover gjeldende miljøet.

 

ORAPI NORGE NUF

Postbox 1573, 4688 Kristiansand NORGE

Tel. +47 33 36 60 00   |   Fax +47 33 36 60 08

kundeservice[at]orapi.no   |   www.orapi.no   |   Org nr 995 623 021

Copyright 2019 Orapi Nordic Oy Ab - All rights reserved