BLOC'ROUILLE  |  2954R3/2954J1

Kraftfull rostomvandlare

Mycket kraftfull rostomvandlare som på kemisk väg förenar sig med rosten och bildar en svart, hård, stabil beläggning som förhindrar rosten att sprida sig. Kan appliceras direkt på den rostiga ytan utan rengöring.

 

PRODUKTBLAD

 

EXTREME GO  |  49-ALG

Algrengöringsmedel

En effektiv produkt som används för att eliminera och avlägsna mossa, alg- och svampbeläggningar på alla ytor som tål vatten, t.ex. betong, trä, sten, plast och liknande. Produkten är biologiskt lättnedbrytbar.

 

PRODUKTBLAD

 

FILL CRACK  |  130-500

Kallasfaltlagning

Permanent lagningsmassa som kan användas i alla väderförhållanden. Utmärk vidhäftning, fäster mot de flesta material som t.ex. asfalt, tegel, sten, betong etc. Stark - tål tung trafik efter full härdning.

 

PRODUKTBLAD

 

ICE MELT  |  130-9396

Issmältningsgranulat

Snabbverkande is- och snösmältningsgranulat, som producerar en kraftig värme när det kommer i kontakt med is och snö. Förhindrar även isbildning på behandlade områden under flera timmar. Verkar ner till -54°C.

 

PRODUKTBLAD

 

ICE MELT LIQUID  |  130-101

Flytande isborttagningsmedel

Högeffektivt, biologiskt nedbrytbar flytande isborttagningsmedel. Lätt att använda där isborttagningsgranulat inte fungerar. Naturvänligt och säkert för alla slags ytor.

 

PRODUKTBLAD

 

PROTOR BITUM  |  27272S1

Flytande bitumen, 5 liter

Flytande men tjock bitumenlösning som appliceras kallt. För snabb reparation av läckande tak samt sprickor i asfalt, väggar, rör etc. Vatten- och väderbeständig. Fäster på alla ytor.

 

PRODUKTBLAD

 

PROTOR BITUM  |  47272A4

Bitumen spray

Vatten- och väderbeständig bitumen spray. Tätar och reparerar läckande tak, hängrännor, rör, sprickor i väggar etc. Fäster på alla ytor och torkar snabbt. Skyddar alla metallytor mot korrosion.

 

PRODUKTBLAD

 

QUICK WRAP  |  20-PIPE

Polyuretanbaserat rörreparationsband

Unikt reparationsband för snabb reparation av rörläckage. Polyestervävband som är ytbehandlat med polyuretanharts. Lämpligt för de flesta rörmaterial så som koppar, stål, plast, glasfiber osv.

 

PRODUKTBLAD

 

ROAD MARKER  |  130-ORW-10

Vägmarkeringsfärg, vit

Vit vattenbaserad akrylatfärg för markering av asfalt, oljegrus och betongunderlag. Färgen har mycket god täckförmåga och slitagebeständighet.

 

PRODUKTBLAD

 

ROOF EXPRESS  |  22-55161

Självhäftande taklagningsband

Självhäftande permanent taklagningsremsa på bitumenbas för tätning och reparationer. Används utan uppvärmning direkt till sprickor i tak, spruckna takpannor, otäta takrännor och stuprör.

 

PRODUKTBLAD

 

STENRENT  |  15-222

Stenrengöring

Stenrengöring för utomhusbruk som rengör alla typer utav stengolv, gravstenar, stenplattor och stengångar. Med Stenrent avlägsnas smuts och jord enkelt och stenen får ny glans.

 

PRODUKTBLAD

 

TAKMAT  |  SDA3

Entrématta i flera lager

Ytlagren är hartsbehandlade och absorberar effektivt smuts och förorening från skorna. Mattan reducerar kraftigt mängden smuts som förs vidare från ett utrymme till ett annat. Mattans mått 61 x 91 cm, 36 ytlager/matta.

 

PRODUKTBLAD

 

 

 

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10, 01260 Vanda FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10  |  info[at]orapi.se  |  www.orapi.se

VAT Nr. SE 516403-253301

 

Copyright 2023 Orapi Nordic Oy Ab - All rights reserved

 

Följ oss