ACTISEPTYL  |  2589

Desinficerande universaltvättmedel

Rengöringskoncentrat för tvätt och desinfektion av hygieniskt känsliga ytor och utrymmen samt verktyg, redskap etc. som kan komma i kontakt med livsmedel. Effektivt bl.a. mot koronavirus.

 

PRODUKTBLAD

 

ACTIVATOR 3140  |  1015M1

Aktivator för låsvätskor

Minskar härdningstiden för anaerobiska vätskor. Rekommenderas för gängade ytor, vid stora spalter, vid låga temperaturer (<10°C), till feta plaster, rostfritt stål etc. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ACTIVE CLEAN  |  2522i4

Desinficerande avfettningsmedel

Högeffektivt desinficerande avfettningsmedel som enkelt avlägsnar fett, olja, sot, ingrodd smuts, nikotin, matfläckar etc. Säker att använda på de flesta ytor. Bruksfärdig lösning.

 

PRODUKTBLAD

 

BA  |  3640

Vit monterings- och antikärvpasta

Vit, ren antikärvpasta för monteringsarbete. Underlättar både montering och demontering av skruvar, muttrar, bultförband etc. Skyddar mot rost och korrosion. Temperaturområde -25°C...+1000°C. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

BRILLINOX |  4586A4

Rengörare för rostfritt stål

Rengör effektivt rostfria stålytor samt ger ytorna en strålande glans. Lämnar en tunn avvisande hinna som skyddar mot smuts, damm och fingeravtryck. Utmärkt för rengöring av borstat rostfritt stål. INS-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

C2040  |  1355F2

Cyanoakrylatlim för gummi

Snabbhärdande cyanoakrylatlim speciellt framtaget för att limma gummi och svårlimmade plaster. Kan givetvis också användas på andra material. Mycket hög draghållfasthet. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

CT 609  |  4609A4/4609A8/3609C4

Smörjfett för livsmedelsindustrin

Ett högteknologiskt smörjfett som kan komma i tillfällig kontakt med mat. Kan användas på finmekaniska delar, drev, vevstakar, glidytor, gjutformar etc. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

CT 615  |  3615

Vitt EP-fett för livsmedelsindustrin

Högklassig vit vaselin speciellt framtagen för livsmedels- och foderindustrin. Fettet klarar höga belastningar och höga temperaturer. NSF-certified. Temperaturområde -20°C...+160°C (temporärt +200 °C).

 

PRODUKTBLAD

 

CT FLON AL  |  4618A4/3618C4

Teflonbaserat smörjfett för livsmedelsindustrin

Högpresterande livsmedelsanpassat smörjfett med Teflon som kan användas både för finmekanisk och krävande smörjning. Skyddar mot oxidation, korrosion och reducerar slitage. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

DECOLETIK  |  45164A4

Etikettborttagare

Högteknologiskt, snabbavdunstande lösningsmedel för effektiv borttagning av etiketter. Avlägsnar snabbt etikettlim, vilket gör det enkelt att ta bort plast- och pappersetiketter utan att lämna några rester. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ERGA LINGETTES SR  |  OH0913

Desinfektionsdukar för livsmedelsindustrin

Fiberdukar impregnerade med ett alkoholbaserat desinfektionsmedel. Innehåller ej kvartära ammoniumföreningar. Dukarna kan användas inom livsmedelsindustrin för rengöring och desinficering av ytor och redskap, särskilt vid tillverkning av mejeriprodukter.

 

PRODUKTBLAD

 

FINE 121  |  4810A4

Smörjoljespray baserad på vit vaselin

Tunn CODEX mineralolja baserad på vit vaselin för smörjning av alla typer av mekaniska delar, även finmekanik. Rengör, penetrerar fort och smörjer omedelbart. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

HUILE L 305  |  2565J1/4565A4

Syntetisk smörjolja NSF H1

Syntetiskt, luktfritt och rent smörjmedel speciellt framtagen for livsmedelsindustrin. Innehåller högpresterande oljor, EP-tillsatser och antikorrosionsmedel. Utmärkt motstånd mot höga och låga temperaturer. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

KEDJE/GEJDEROLJA USDA H-1  |  05-980

Livsmedelsanpassad universalolja som är 100 % vattenresistent, lukt- och giftfri för smörjning av kedjor, gejdrar, vajrar, glid- och rullager, kugghjul m m. Oljan har extrem vidhäftning och tål höga tryck.

 

PRODUKTBLAD

 

NANOLUBRICANT 2030  |  32030B7

Livsmedelsanpassad PTFE-monteringspasta

Högpresterande ren, vit antikärvpasta/fett med den unika nanoteknologin för montering, sammansättning och smörjning av delar som lätt skall kunna demonteras. Står emot höga temperaturer. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

NANOLUBRICANT 2035  |  32035C4S

Livsmedelsanpassat vitt EP-fett

Multipurpose högpresterande fett med EP-tillsats för att klara höga tryck och belastningar. Mycket god vidhäftning och 100 % resistent mot vatten och ånga. Minskar slitage markant och minimerar energiförbrukning, ljudnivå och friktion. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

NANOLUBRICANT 2040  |  42040A4

Livsmedelsanpassad vit monteringspasta

Vit smörjande anti-seize pasta för montering, sammansättning och skydd av mekansika delar. Mycket god vidhäftning på metallytor, utomordentlig vattenresisitens och tål riktigt låga temperaturer. INS-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORABOND 125  |  1125C6

Högpresterande flexibelt lim, vit

Baserad på högteknologiska hybrid polymerer. För limning, montering och tätning av alla typer av material. Kan appliceras på våta ytor. Mycket motståndskraftig mot olja, fett och lösningsmedel. INS-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORACERT WIPES  |  120-012

Desinfektionsduk

Alkoholfri desinficerande rengöringsduk effektiv mot bakterier, virus, mögelsvamp samt jäst. Tillverkad av luddfritt, hållbart material. Skonsam mot huden och ofarliga vid kontakt med livsmedel.

 

PRODUKTBLAD

 

ORAFLON AL  |  4707A4/4707A8

Teflonbaserat universalfett

Livsmedelsanpassat högteknologiskt smörjmedel på syntetbas, förstärkt med microniserad PTFE (teflon). Oljan tål extrema tryck och ger en långtidsverkande tunn smörjfilm. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORANET A  |  2530

Livsmedelsanpassat grovrent

Effektivt allrengöringsmedel som kan användas där det finns risk för kontakt med livsmedel. Biologiskt nedbrytbart, färglöst och luktfritt. Varmt vatten ökar effekten vid avfettning. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORANET F  |  2536O1

Avfettningsmedel för biologiska tvättmusslor

Flamsäkert lösningsmedelsfritt avfettningsmedel för Owasher biologiska tvättmusslor. Effektivt löser upp fett, olja och andra föroreningar från alla metalldelar. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORANET S+  |  2533O1

Universalt lågskummande avfettningsmedel

Högkoncentrerat lågskummande avfettningsmedel för rengöring av feta ytor på fordon, golv, maskiner, mekaniska delar, transportörer etc. Perfekt för användning med skurmaskiner, tvättmusslor samt i ultraljudsbad. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORAPI 300  |  1300F3

Gänglåsning, extra stark

Anaerobisk låsvätska för permanent låsning av gängor, hylsor och lager som inte ska demonteras. Låser, tätar och förebygger korrosion. Motståndskraftig mot oljor och kemikalier. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORAPI 303  |  1303F3

Gänglåsning, medium styrka

Anaerobisk låsvätska som används till gängor, hylsor och lager som kräver en normal låsning. Låser, tätar och förebygger korrosion. Motståndskraftig mot oljor och kemikalier. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORAPI 306  |  1306F3

Gänglåsning med låg styrka

Anaerobisk låsvätska som används till gängor, hylsor och lager som kräver en svag låsning och skall vara lätt att demontera. Produkten låser, tätar och förebygger korrosion. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORASOLV A  |  4568A4

Rengöring för livsmedelsindustrin

Snabbavdunstande cleaner som inte lämnar några restprodukter och som möter industrins krav för tillfällig kontakt med livsmedel. Vattenlöslig, färglös och luktfri. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORASOLV S1  |  2543J1

Miljöanpassad avfettning

Vattenlöslig universal avfettning som tillverkas av högklassiga miljövänliga råmaterial. Avlägsnar effektivt fet smuts, bläck, lim och harts. Kan även användas i livsmedelsindustrin. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORASOLV T  |  2544J1

Avfettning för livsmedelsindustrin

Högklassigt och snabbavdunstande kolvätebaserat lösningsmedel för avfettning inom livsmedelsindustrin. Avlägsnar effektivt fet smuts. Lukt- och smaklös. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

ORASOLV VEG 3 AL  |  2513VJ1

100 % växtbaserad avfettning, livsmedelsgodkänd

Effektiv avfettning tillverkad av växtråvaror av hög kvalitet som är speciellt utvecklad för livsmedelsindustrin. En miljövänlig produkt som tränger djupt in och är perfekt för att lösa upp alla typer av  fett och smuts. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

REDUCE AL  |  4799A2

Livsmedelsanpassad rostolja

Rostolja som möter kraven för tillfällig kontakt med mat. Den har en snabb genomträngande förmåga och tar sig in, rengör, löser rost och oxidation på ett mycket effektivt sätt. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

SI ROBINET  |  3651

Livsmedelsanpassat silikonfett

Smörjer och ger en optimal glidförmåga, tätar och rostskyddar. Vattenbeständigt och mycket motståndskraftigt mot lösningsmedel och kemikalier. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

SILAL  |  4812A4

Livsmedelsanpassad silikonolja

Silikonolja som är framtagen för livsmedelsindustrin. Den ger en ofärgad och luktfri film som är helt vattenbeständig. För smörjning av kedjor, glidskenor, konvejerbanor, glidytor etc. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

SITEF 2  |  3620

Teflonbaserat silikonfett - USDA H2

Ett fett baserat på en silikonolja med teflon. 100%-igt vattenfast, tål alla typer av syror och baser och har ett brett temperaturområde, både vad gäller höga som låga temperaturer. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

SUPER AIR ISO 15  |  12-1115

Färglös, lukt- och smakfri pneumatikolja för smörjning av pneumatiska och tryckluftsmaskiner. Ger 100% korrosionsskydd. Kan även användas där risk för kontakt med livsmedel föreligger.

 

PRODUKTBLAD

 

TUBELOCK EXTRA  |  1077F7

Livsmedelsanpassad universal gängtätning

Universal enkomponents anaerobisk gängtätning med snabb härdningstid. Används på alla typer av metallgänger och till både koniska och cylindriska delar upp till 3 tum. NSF-certified.

 

PRODUKTBLAD

 

 

 

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10, 01260 Vanda FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10  |  info[at]orapi.se  |  www.orapi.se

VAT Nr. SE 516403-253301

 

Copyright 2023 Orapi Nordic Oy Ab - All rights reserved

 

Följ oss